Rejestracja podmiotu/ Numer EORI

przycisk rejestracjiEORI to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, którym posługują się przedsiębiorcy, a także administracja handlowa oraz celna.


Posiadając upoważnienie od klienta, mamy możliwość dokonania rejestracji podmiotu. Odbywa się to poprzez złożenie wniosku o nadanie numeru EORI, który jest wykorzystywany przez przedsiębiorców, w celu przeprowadzania czynności celnych na terenie Unii Europejskiej.


Rejestracja podmiotu/ Numer EORI dla przedsiębiorców


Aby przedsiębiorca mógł przeprowadzać transakcje i czynności celne na obszarze UE, musi posiadać numer EORI. Jako agencja celna, zajmujemy się jego uzyskaniem.