Agencja Celna Żakiewicz z Krakowa

Agencja Celna Żakiewicz z Krakowa oferuje kompleksowy konsulting celny. Specjalizujemy się w zagadnieniach prawnych z zakresu handlu międzynarodowego i prawa celnego. Zajmujemy się obsługą celną w Krakowie – świadcząc usługi obejmujące doradztwo celne, pomoc w zakresie prawidłowej realizacji procedur celnych oraz reprezentację podmiotów gospodarczych przed organami celnymi w I oraz w II instancji. Agenci celni zapewniają obsługę towarów składowanych w składzie celnym, oferując pomoc formalną i reprezentację w zakresie składowania towarów i wprowadzania ich do obrotu na terenie kraju.

 

Procedury obsługi celnej w Krakowie

Nasza Agencja oferuje obsługę celną w Krakowie w zakresie specjalistycznych konsultacji podatkowo-celne w obszarze importu i eksportu towarów, odliczeń i zwolnień podatkowych, a także pomoc w zakresie realizacji procedur celnych, w tym weryfikację dokumentów, dokonywanie w imieniu mocodawcy wymaganych prawem zgłoszeń i występowanie przed organami w sprawach uzyskania pozwoleń w sprawach celnych. Agenci celni doradzają przedsiębiorcom korzystne rozwiązania prawne w zakresie importu i eksportu towarów. Pośredniczymy pomiędzy przedsiębiorcą a organem celnym w czynnościach związanych z wykonaniem procedur tranzytowych, komunikujemy się w imieniu mocodawców z SISC (Systemem Informacyjnym Skarbowo – Celnym) w celu prawidłowego dokonania zgłoszeń INTRASTAT, a także pomagamy podmiotom gospodarczym w poprawnym wypełnianiu i przekazywaniu do urzędu deklaracji AKC-U/S, wymaganej w przypadku sprowadzenia samochodu osobowego z zagranicy. Zajmujemy się kompleksową realizacją procedury przesiedlenia mienia osób fizycznych, aby mogło ono zostać dopuszczone do obrotu na terenie kraju. Prawidłowe sporządzenie dokumentów celnych pozwala obniżyć koszty odprawy celnej, uniknąć postępowania wyjaśniającego czy mandatu karnego.

mężczyzna z radiotelefonem

Działalność agentów celnych

W zakres pracy agentów celnych z agencji Żakiewicz w Krakowie wchodzi pośredniczenie pomiędzy klientem a właściwym urzędem celnym. Obsługa celna zapewnia pomoc w kwestiach związanych z importowaniem oraz eksportowaniem różnego rodzaju towarów. Wieloletnia obecność na rynku sprawia, że doskonale wiemy, jakich formalności dopełnić, aby odprawa celna przebiegła zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Doradztwo w zakresie prawa celnego

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze celnej, co przekłada się na szeroką wiedzę, obejmującą handel międzynarodowy oraz prawo celne. Cierpliwie objaśniamy zawiłe procedury dotyczące przewozu towarów zarówno na terenie Europy, jak i całego świata. Podejmujemy współpracę z klientami indywidualnymi, a także właścicielami przedsiębiorstw. W przypadku pytań, zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą.

różne środki przewozu towarów