Deklaracja AKC-U/S – wszystko, co musisz wiedzieć

Deklaracja AKC-U/S jest uproszczoną deklaracją dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Po sprowadzeniu samochodu osobowego z zagranicy należy, w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, złożyć deklarację akcyzową. Można ją dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego, przesłać listownie na adres urzędu lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zapłata podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zaświadczenie o zapłacie akcyzy jest niezbędnym dokumentem, który umożliwia dokonanie rejestracji samochodu. Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje również szereg zwolnień od akcyzy, w przypadku nabycia samochodu osobowego. Nasi doradcy udzielają w tym zakresie wyczerpujących informacji i porad podatkowo-celnych. 

 

kalkulator na dokumentach

 

Deklaracja AKC-U/S – kogo dotyczy?

Każda osoba, która sprowadziła samochód z zagranicy i chce poruszać się nim po polskich drogach, jest zobowiązania do zapłacenia akcyzy. Najmniej formalności dotyczy pojazdów przywiezionych z krajów Unii Europejskiej. Jeśli pochodzą one spoza wspólnoty, liczba wymaganych dokumentów rośnie.

Podstawą do prawidłowego opłacenia akcyzy samochodowej jest deklaracja AKC-U/S, czyli „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych”.

Przy pomocy tego druku i wymaganych załączników można poinformować Krajową Administrację Skarbową o dopełnieniu obowiązku akcyzowego względem skarbu państwa. Dzięki temu można bez przeszkód dopełnić pozostałe formalności, a przede wszystkim zarejestrować pojazd, aby móc legalnie poruszać się nim po polskich drogach.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia deklaracji AKC-U/S?

Jeśli deklaracja AKC-U/S składana jest drogą elektroniczną, nie są wymagane dodatkowe załączniki. W razie pojawienia się wątpliwości, urząd skarbowy wzywa podatnika do uzupełnienia deklaracji o dodatkowe informacje. Dokumenty, które potrzebne są do zgłoszenia akcyzowego, dokonywanego w formie papierowej to:

  • dokument stwierdzający prawo własności samochodu osobowego,
  • dowód rejestracyjny nabytego samochodu,
  • dokument odprawy celnej, a także dokumenty potwierdzające m.in.: koszty transportu, ubezpieczenia, prowizji, które nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, a zostały poniesione do miejsca objęcia towaru procedurą celną,
  • pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych, związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli ustanowiono pełnomocnika.

Pomagamy w prawidłowym wypełnieniu deklaracji AKC-U/S oraz dokonujemy, wymaganych prawem zgłoszeń, związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu osobowego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Pomoc w wypełnieniu deklaracji AKC-U/S – nasze usługi

Nie wiesz, jak wypełnić deklarację AKC-U/S? Przytłacza Cię liczba formalności lub nie masz czasu, aby zajmować się tym samodzielnie? Zaufaj specjalistom w dziedzinie podatku akcyzowego. Możesz zlecić nam zebranie dokumentacji i przekazanie jej do KAS lub skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Oszczędzasz czas i masz pewność, że wszystkie formalności zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi dotyczącymi sprowadzania pojazdów z zagranicy.