Import i eksport towarów

Import i eksport towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT reguluje m.in. zagadnienia dotyczące obrotu towarami z zagranicą. Zgodnie z zapisami ustawy, import oznacza przywóz towarów na terytorium Unii Europejskiej, z państwa trzeciego, tj. spoza Unii Europejskiej, natomiast eksport to wywóz towarów z obszaru Wspólnoty do państwa trzeciego. Nasza Agencja zajmuje się doradztwem podatkowo-celnym dotyczącym podatku VAT w zakresie importu i eksportu towarów.

 

ciężarówka przy statku w porcie

 

Podstawa opodatkowania w imporcie i eksporcie towarów

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna, powiększona o należne cło, jeśli natomiast towary importowane podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, za podstawę opodatkowania należy przyjąć wartość celną, powiększoną o cło i podatek akcyzowy.
Podstawą opodatkowania eksportu towarów jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o należny podatek. Kwotę obrotu zmniejsza się o wartość rabatów, zwróconych towarów i kwot, a także zwróconych subwencji i innych dopłat.

Nasza Agencja oferuje indywidualne konsultacje dotyczące obowiązku podatkowego w imporcie i eksporcie towarów, odliczeń VAT, zwolnień podatkowych, a także specjalistyczną pomoc w zakresie procedury rozliczeń  celnych. Reprezentujemy firmy i osoby fizyczne w kontaktach z urzędem celnym, pomagamy załatwić wszelkie formalności, aby import i eksport towarów przebiegał bez problemów. Świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie. Cieszymy się wieloletnim zaufaniem klientów.