Doradztwo celno-prawne

Porady prawa celnego mogą okazać się bardzo przydatne w wielu sytuacjach związanych z przewozem towarów przez granicę. Procedury związane z importem i eksportem bywają skomplikowane i wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, jak postąpić w danej sytuacji.

Niejasności mogą dotyczyć zapłaty podatku akcyzowego, procedur tranzytowych czy wypełniania deklaracji przewozowych (INTRASTAT, AKC-U i innych). W każdej z tych kwestii dobrym wyborem może okazać się konsultacja z profesjonalistą.

Specjalistyczna pomoc zapobiega pomyłkom w dopełnianiu formalności, a także pozwala uniknąć uiszczania nadmiarowych opłat. Przyspiesza także przebieg procedur i daje pewność, że przewóz towarów odbywa się prawidłowo pod względem formalnym.

 

sędzia przy biurku

 

Reprezentacja przed organami celnymi

Możesz skorzystać również z reprezentacji przed organami celnymi. Rolę przedstawiciela może w tym przypadku pełnić każda osoba zamieszkała (lub firma mająca siedzibę) w Unii Europejskiej. Warto jednak powierzyć takie zadanie profesjonalistom. Zyskasz pewność, że wszystkie procedury przebiegną zgodnie z zasadami i unikniesz ryzyka błędów.

Przepisy rozróżniają dwa rodzaje reprezentacji przed organami celnymi.

  • Przedstawicielstwo bezpośrednie – upoważniony działa na rzecz i w imieniu innej osoby. Jego odpowiedzialność jest ograniczona z definicji, ponieważ wszelkie zobowiązania obciążają reprezentowanego, skoro są zaciągane na rzecz i w imieniu innej osoby.
  • Przedstawicielstwo pośrednie – przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. W tym przypadku istnieje odpowiedzialność solidarna, co jest zasadą.

Oferta naszych usług jest szeroka i obejmuje wszelkie zagadnienia związane z przewozem towarów przez granicę. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.