W transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym stosowane są procedury tranzytowe. Tranzyt wspólnotowy, regulowany prawem unijnym, dotyczy przewożenia towarów, pod dozorem celnym, z jednego miejsca, znajdującego się na terytorium strony Konwencji o WPT (Wspólna Procedura Tranzytu) do miejsca docelowego na terytorium tej strony lub innej strony w/w Konwencji, jeśli dochodzi do przekroczenia chociaż jednej granicy innego kraju, które również jest stroną Konwencji o WPT. Tranzyt wspólnotowy dzielimy na zewnętrzny oraz wewnętrzny.

 

Wspólnotowy tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny

Procedura tranzytu zewnętrznego obejmuje towary o statusie niewspólnotowym oraz wspólnotowym, choć częściej stosowana jest w przypadku przewozu towarów niewspólnotowych. Na podstawie tej procedury następuje zawieszenie należności celnych przywozowych i innych opłat oraz środków polityki handlowej, do chwili dostarczenia towarów niewspólnotowych do miejsca docelowego we Wspólnocie. Prawo unijne opisuje sytuacje, w których również towary wspólnotowe, objęte wywozowymi formalnościami celnymi, podlegają procedurze zewnętrznego tranzytu wspólnotowego. Procedurze tranzytu wewnętrznego podlega natomiast przewożenie towarów wspólnotowych, na obszarze celnym Wspólnoty, z miejsca wyjścia do miejsca docelowego, przez terytorium państwa trzeciego, które nie należy do obszaru celnego Wspólnoty, przy czym przewożenie towarów następuje bez zmiany ich statusu celnego.

 

Wykonanie procedury tranzytowej

Wspólna procedura tranzytowa rozpoczyna się w urzędzie celnym wyjścia w kraju, z którego przewożony jest towar, a kończy w urzędzie celnym w kraju docelowym. Tranzyt wspólnotowy przebiega na podstawie jednej gwarancji celnej oraz jednego dokumentu celnego, jakim jest karta zgłoszenia tranzytowego.
Za prawidłowe wykonanie procedury tranzytowej odpowiada główny zobowiązany, który może bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, złożyć zgłoszenie celne wraz z pozostałą dokumentacją w urzędzie celnym. Usługi naszej firmy obejmują doradztwo celne, przygotowanie niezbędnej dokumentacji celnej w imieniu klienta i reprezentację mocodawcy w stosownym urzędzie.