Procedury tranzytowe – wsparcie specjalistów

W transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym stosowane są procedury tranzytowe. Tranzyt wspólnotowy, regulowany prawem unijnym, dotyczy przewożenia towarów. Odbywa się on pod dozorem celnym, z jednego miejsca, znajdującego się na terytorium strony Konwencji o WPT (Wspólna Procedura Tranzytu) do miejsca docelowego na terytorium tej strony lub innej strony w/w Konwencji. Procedury tranzytowe mają zastosowanie, jeśli dochodzi do przekroczenia chociaż jednej granicy innego kraju, które również jest stroną Konwencji o WPT. Tranzyt wspólnotowy dzielimy na zewnętrzny oraz wewnętrzny.

Wykonanie procedury tranzytowej leży w obowiązku głównego zobowiązanego, jednak może przeprowadzić ją także podmiot upoważniony. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, jesteśmy do dyspozycji.

Jako specjaliści w dziedzinie importu i eksportu towarów zajmiemy się wszystkimi formalnościami, odciążając Cię i oszczędzając Twój czas. Zyskasz pewność, że Twoja dokumentacja jest zgodna z aktualnymi przepisami i nie narazisz się na kary ze strony urzędów państwowych.

 

Wspólnotowy tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny

Procedura tranzytu zewnętrznego obejmuje towary o statusie niewspólnotowym oraz wspólnotowym, choć częściej stosowana jest w przypadku przewozu towarów niewspólnotowych. Na podstawie tej procedury następuje zawieszenie należności celnych przywozowych i innych opłat oraz środków polityki handlowej, do chwili dostarczenia towarów niewspólnotowych do miejsca docelowego we Wspólnocie. Prawo unijne opisuje sytuacje, w których również towary wspólnotowe, objęte wywozowymi formalnościami celnymi, podlegają procedurze zewnętrznego tranzytu wspólnotowego. Procedurze tranzytu wewnętrznego podlega natomiast przewożenie towarów wspólnotowych, na obszarze celnym Wspólnoty. Odbywa się ono z miejsca wyjścia do miejsca docelowego, przez terytorium państwa trzeciego, które nie należy do obszaru celnego Wspólnoty, przy czym przewożenie towarów następuje bez zmiany ich statusu celnego.

Jest tak dlatego, że towary są przewożone z jednego państwa do drugiego przez kraj trzeci, cały czas pozostając na obszarze celnym Wspólnoty. Są przemieszczane na podstawie jednego dokumentu celnego oraz pod jednym zabezpieczeniem.

W przypadku tranzytu wewnętrznego można zmienić środek transportu. Niedozwolone jest natomiast dzielenie przesyłki lub dodawanie do niej kolejnych jednostek.

Przemieszczanie towaru krajowego i niekrajowego objętego procedurą celną zawsze podlega procedurze tranzytu.

W Polsce obowiązują trzy rodzaje takich procedur:

  • procedura TIR;
  • krajowa procedura tranzytowa;
  • wspólna procedura tranzytowa WPT.

 

Wykonanie procedury tranzytowej

Wspólna procedura tranzytowa rozpoczyna się w urzędzie celnym wyjścia w kraju, z którego przewożony jest towar, a kończy w urzędzie celnym w kraju docelowym. Tranzyt wspólnotowy przebiega na podstawie jednej gwarancji celnej oraz jednego dokumentu celnego, jakim jest karta zgłoszenia tranzytowego.
Za prawidłowe wykonanie procedury tranzytowej odpowiada główny zobowiązany, który może bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, złożyć zgłoszenie celne wraz z pozostałą dokumentacją w urzędzie celnym. Usługi naszej firmy obejmują doradztwo celne, przygotowanie niezbędnej dokumentacji celnej w imieniu klienta i reprezentację mocodawcy w stosownym urzędzie.