Na czym polega obsługa celna w transporcie międzynarodowym?

Import i eksport towarów objęty jest szeregiem procedur i formalności celnych, do których zobowiązane są podmioty gospodarcze biorące udział w międzynarodowych procesach logistycznych. Towary i ładunki przekraczające granice administracyjne państw poddawane są odprawie celnej, której zadaniem jest zapewnienie zgodności obrotu towarowego z obowiązującym prawem międzynarodowym. Proces ten wymaga odpowiedniej obsługi celnej. Jakie zadania się na nią składają? Kto zajmuje się obsługą celną?

Co wchodzi w zakres kompleksowej obsługi celnej?

Przygotowanie dokumentacji importowej bądź eksportowej wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy podatkowej i prawnej. W tej kwestii warto zdać się na specjalistów, gdyż zaniedbanie formalności lub błędne przygotowanie dokumentacji może prowadzić do wstrzymania transportu na granicy, a co za tym idzie do poważnych strat finansowych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zgłoś się do naszej agencji celnej. Prowadzimy kompleksową obsługę celną importu i eksportu, która gwarantuje prawidłowy przebieg operacji spedycyjnych i odprawy celnej. Na obsługę celną składają się następujące elementy:

  • przygotowanie dokumentacji celnej,
  • wdrażanie procedur: importowej, eksportowej, tranzytowej,
  • reprezentacja podmiotów gospodarczych przed Urzędem Celnym,
  • przygotowywanie deklaracji nabycia towarów (AKC-U) oraz deklaracji INTRASTAT,
  • pomoc w dopełnieniu formalności związanych z opłaceniem cła, podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

Obsługa celna przez agencję umożliwia podmiotom gospodarczym sprawne i bezproblemowe załatwienie wszelkich formalności celnych niezbędnych do realizacji międzynarodowego transportu ładunków i towarów. Agencja celna może reprezentować przedsiębiorstwa przed Urzędem Celnym, a także w kwestiach związanych z deklaracją INSTRASTAT. Obsługa celna to jeden z najistotniejszych elementów w imporcie i eksporcie towarów, produktów, materiałów i innych ładunków. Gwarantuje ona bezpieczny i zgodny z prawem handel międzynarodowy, napędzający światową gospodarkę.