Kto składa deklarację Intrastat?

Deklaracja Intrastat to termin stosowany w kontekście handlu międzynarodowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, kto jest zobowiązany do składania deklaracji Intrastat, jakie są wymagane dane oraz jak należy wypełnić i zgłosić tę ważną statystyczną informację. 

Kto składa deklarację Intrastat?

Zgodnie z polskim prawem, deklarację Intrastat są zobowiązane składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, które dokonują wymiany handlowej z innymi krajami Unii Europejskiej. Ważne jest jednak zrozumienie, iż obowiązek ten dotyczy jedynie firm, których wartość obrotu z towarami przekracza określone progowe wartości. W Polsce te progi wynoszą obecnie 3 miliony złotych dla eksportu i 2 miliony złotych dla importu.

Wartość obrotu z towarami jest liczona w ciągu roku kalendarzowego, a obowiązek składania deklaracji Intrastat dotyczy roku następnego po przekroczeniu progów. Przedsiębiorca, który przekroczył próg w obrocie eksportowym, zobowiązany jest składać deklaracje Intrastat rozliczeniowe za eksport, podczas gdy w przypadku importu — za import.

Dane wymagane w deklaracji Intrastat

Deklaracja Intrastat musi zawierać informacje na temat towarów wprowadzanych lub wywożonych z terytorium Polski. Właściwa struktura danych oraz rodzaje informacji zawartych w deklaracji są określone przez Główny Urząd Statystyczny. Są to m.in. dane identyfikujące podmiot składający deklarację, takie jak NIP i REGON, informacje o typie transakcji (import lub eksport), wartość towarów oraz kraj pochodzenia lub przeznaczenia towarów.

Deklarant musi również podać kod CN (Combined Nomenclature) towarów, czyli ośmiocyfrowy kod numerowy stosowany we wspólnej taryfie celnej Unii Europejskiej. Kod CN pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie rodzaju towaru i jest niezbędny dla celów statystycznych.

Wypełnianie i składanie deklaracji Intrastat

Deklaracje Intrastat rozliczeniowe składa się elektronicznie, co oznacza, że proces ten wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. W Polsce odpowiedzialnym organem za tworzenie i przesyłanie deklaracji jest Główny Urząd Statystyczny.