Jakie zadania wykonują agencje celne?

Agencje celne są pośrednikami między Urzędem Celnym a przedsiębiorcami. Powstały w wyniku nowelizacji Kodeksu celnego z 1991 roku i są jednostkami usługowymi. Przedsiębiorcy, z którymi współpracują agencje celne, dokonują przywozu towarów i wywozu towarów z Polski. Jakie są główne zadania wykonywane przez agencje celne i w jakich zakresach pomagają firmom?

Wsparcie w kwestiach formalnych

Głównym zadaniem agencji celnych jest pośrednictwo w działaniach administracyjnych, które związane są z procedurami Urzędu Celnego. Do głównych kompetencji Agentów Celnych należą:

  • przygotowanie i reprezentowanie deklaracji INTRASTAT w imporcie i eksporcie (przygotowanie zgodnej z prawem dokumentacji),
  • dokonywanie zgłoszeń celnych,
  • sporządzanie świadectw pochodzenia,
  • obliczanie kwot należności przywozowych i wywozowych,
  • sporządzanie dokumentów, które są niezbędne przy odprawie importowej i eksportowej,
  • dokonywania opłat podatku akcyzowego,
  • kompleksowego przygotowania deklaracji nabycia wewnątrz-wspólnotowego AKC- U.

Dlaczego warto współpracować z agencją celną?

Na importerze spoczywa odpowiedzialność za towar i konieczność sprawdzania, czy istnieje możliwość przewiezienia go do kraju. Mimo tego, że agencja celna jest „jedynie” reprezentantem importera, to gwarantuje mu nieocenioną, profesjonalną pomoc w obrocie towarów. Przedsiębiorcy doceniają ją szczególnie w zakresie importu spoza Europy (w tym wypadku zwykle wystarcza deklaracja INTRASTAT), ponieważ na przykład przy współpracy z Chinami czy innymi odległymi państwami ilość formalności oraz pozwoleń, które należy załatwić, rośnie, co może być kłopotliwym zadaniem dla wielu firm.

Agencje celne są czujne na zmieniające się prawo (na przykład prawo UE), dzięki czemu przedsiębiorcy mogą uniknąć pomyłek czy ewentualnych zbędnych opłat. Zapraszamy do skorzystania z usług Agencji Celnej „Żakiewicz”. Jesteśmy rodzinną firmą i pracujemy w Krakowie już ponad dwadzieścia lat. Oprócz partnerstwa i zaangażowania, które okazują się nieocenione w codziennej współpracy, mamy też szeroką wiedzę z zakresu prawa celnego i handlu międzynarodowego, którą wykorzystamy podczas świadczenia usług dla Państwa przedsiębiorstwa. Zapewniamy szybką i kompetentną obsługę celną nie tylko przedsiębiorcom, ale również klientom indywidualnym.