Jakie uprawnienia posiada agent celny?

Handel międzynarodowy to podstawa wolnorynkowej ekonomii. Dzięki temu, że towary wędrują z jednych krajów do drugich, możliwy jest znacznie większy wybór produktów niż w momencie, kiedy jedynym źródłem dóbr ekonomicznych jest gospodarka narodowa. Różnicę między jedną a drugą sytuacją można było dostrzec wtedy, kiedy Polska przeszła transformację ustrojową i otworzyła się w większym stopniu na rynki zagraniczne. Natychmiast w sklepach pojawiło się więcej produktów.

Wymiana towarów wiąże się jednak również z niebezpieczeństwem i zagrożeniami. Dlatego musi być ona w odpowiedni sposób regulowana. Zasady, jakie panują w zakresie handlu międzynarodowego, określają odpowiednie przepisy prawne. Żeby mogły one być rzeczywiście przestrzegane, zamiast stanowić papierową fikcję, muszą jednak istnieć odpowiednie służby, które zajmą się egzekwowaniem przepisów i sprawdzaniem, czy te nie są naruszane. W kontekście międzynarodowej wymiany handlowej rolę taką spełniają służby celne.

Różnica między agentem a celnikiem

Do przeprowadzania skutecznego procesu kontroli przewożonych między granicami państw towarów nie wystarczy jednak sama służba celna. Musi beż istnieć osoba, której rola będzie polegała na pośrednictwie między przedsiębiorcami a funkcjonariuszami. Jest nią nie kto inny jak agent celny. Jego zadaniem jest doprowadzenie do tego, by podjęte zostały wszystkie czynności, które są niezbędne do przeprowadzenia kontroli celnej. Inaczej rzecz ujmując, przygotowuje on zarówno przedsiębiorcę, jak i służby, do właściwego kontaktu. Uprawnienia agenta celnego obejmują między innymi sprawdzanie towaru oraz dokumentacji.

Skoro agent nie jest członkiem służby celnej, na czym zatem polega różnica między agentem a celnikiem? Bierze się ona z tego, iż podczas gdy celnik to funkcjonariusz państwowy, agent celny zatrudniany jest prywatnie przez konkretnego przedsiębiorcę. Stąd też jego obowiązkiem jest dbanie przede wszystkim o interesy konkretnej firmy i wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości, jakie mogą się pojawić po stronie organów państwowych.