Gdzie zasięgnąć porady w sprawie cła?

Przewóz towarów i przesyłek poza granicami Polski może budzić wątpliwości. Mianowicie nie każdy przedsiębiorca ani nie każda osoba fizyczna ma wystarczającą wiedzę z zakresu znajomości przepisów celnych. Często problematyczne okazują się kwestie dotyczące wysokości opłat celnych i konieczności ich uiszczania na granicach oraz skompletowania dokumentów i załatwienia formalności związanych szczególnie z importem lub eksportem towarów. W wielu przypadkach kluczowe jest wówczas skorzystanie z usług doradców celno-prawnych, którzy pomogą przebrnąć przez formalne zawiłości lub też doradzą, jak postępować w określonych sytuacjach. Warto wiedzieć, gdzie szukać takiej porady i do kogo można się zgłosić w celu zasięgnięcia niezbędnych informacji.

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące cła?

Najprostszą forma zasięgnięcia ogólnych informacji w sprawie ceł jest wejście na rządowy Portal Podatkowy. Zainteresowani mogą znaleźć tam wszelkie kluczowe informacje dotyczące wysokości opłat, taryf, usług celnych oraz zgłoszeń celnych i INTRASTAT. Na platformie rządowej widnieją informacje o procedurach zgłoszeniowych, instrukcjach postępowania oraz wykazach zgłoszeniowych. Ponadto udostępniane są tam komunikaty o wprowadzanych zmianach w zakresie polityki celnej, takie jak np. te dotyczące usług celnych i zmian w ich obrębie realizowanych w czasie pandemii koronawirusa. Więcej szczegółowych informacji znaleźć można też na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Na stronie PUESC dostępne są m.in. wzory niezbędnych dokumentów i formularzy zgłoszeniowych.

Informacje w zakresie ceł można również zdobyć poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z konsultantami Infolinii Krajowej Informacji Skarbowej, którzy każdego dnia prowadzą rozmowy z interesantami, odpowiadając na ich różnorodne pytania. Istotnym źródłem informacji odnoszącym się do polityki celnej jest również rozporządzenie Unijnego Kodeksu Celnego, w którym zawarte zostały wszystkie przepisy prawne i procedury postępowania w przypadku importu i eksportu towarów na terenie Unii Europejskiej. Wiele osób preferuje jednak bezpośredni kontakt z doradcami w tym zakresie. W tym przypadku rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agenta celnego, który indywidualnie rozpatrzy sprawę interesanta oraz udzieli mu konkretnych informacji dotyczących zaistniałej sytuacji.

Dlaczego warto skorzystać z usług agenta celnego?

Agencje celne służą fachowym doradztwem w zakresie wszystkich aspektów polityki celnej. Tym samym powierzając swoje interesy agentom celnym, zainteresowani mają pewność, że wszystkie formalności zostaną zrealizowane zgodnie z prawem, a w przypadku postępowania celnego żadna procedura nie zostanie pominięta. Specjaliści na każdym etapie pomogą składać deklaracje takie jak AKC-U czy INTRASTAT. Zapewnią także pomoc w przypadku opłat podatku akcyzowego czy po uzyskaniu upoważnienia od klienta zajmą się w jego imieniu rejestracją podmiotu oraz złożeniem wniosku o uzyskanie numeru EORI, który umożliwia przeprowadzanie czynności celnych na terenie całej UE. Dzięki pomocy agentów celnych przedsiębiorcy mogą uniknąć błędów oraz oszczędzić czas na wypełnianie, często budzących wątpliwości dokumentów.