Czym zajmuje się agent celny? 

Agent celny jest pośrednikiem między przedsiębiorcą a służbą celną w trakcie transakcji międzynarodowych. Jak dokładnie wygląda praca agenta celnego? Jakie wymaganie trzeba spełnić, żeby nim zostać? Przeczytaj poniższy tekst. 

Agent celny jest reprezentantem przedsiębiorstwa. Najczęściej współpracuje z firmami zajmującymi się transportem, handlem, spedycją i usługami kurierskimi. Jego głównym zadaniem jest pilnowanie prawidłowego przeprowadzenia wszystkich czynności potrzebnych do odprawy celnej. Sprawdza on dokumenty i transportowany towar pod kątem spełnienia wymagań, jakie stawiają przepisy. Musi on przede wszystkim upewnić się, czy towar jest legalny i właściwie zabezpieczony. 

Agenta celnego można spotkać na granicy, nie jest to jednak jego jedyne miejsce pracy. Może on sprawdzać na przykład przesyłki pocztowe na terenie firm. Jego główne obowiązki to: 
    • przygotowywanie i sprawdzanie towarów do transportu; 
    • sprawdzanie zabezpieczeń towarów; 
    • kontrolowanie dokumentów otrzymanych z zagranicy; 
    • analizowanie pism pod względem legalności i prawdopodobieństwa przemytu. 

Uogólniając, praca agenta celnego polega na obsłudze celnej przedsiębiorstwa, współpracy z Urzędem Celnym i dobieraniu procedur firm do zmian w regulacjach celnych. Agent celny doradza przedsiębiorcom korzystne rozwiązania, komunikuje się z SISC (Systemem Skarbowo-Celnym) w celu prawidłowego dokonania zgłoszeń INTRASTAT. Pomaga w przesiedleniu mienia osób fizycznych oraz sprowadzaniu samochodów z zagranicy. 

Kto może zostać agentem celnym?

 Agentem celnym może zostać każda dorosła osoba, która zdobędzie odpowiednie wykształcenie i jest w stanie przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Nie trzeba zdawać egzaminów państwowych. Konieczny jest dyplom ukończenia odpowiednich studiów, 3-letnie doświadczenie w sprawach celnych lub decyzja o wykonywaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego nabytych w innym państwie Unii Europejskiej. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.