Czym są ubezpieczenia Cargo?

Transport towarów zawsze łączy się z ryzykiem, natomiast transport międzynarodowy – chociażby z tego prostego powodu, że jest dłuższy i następuje w bardziej zróżnicowanych warunkach – łączy się z ryzykiem wyjątkowo znaczącym. Oznacza to, że konieczne jest należyte zabezpieczenie sprzętu i wykwalifikowani kierowcy, ale także odpowiednie ubezpieczenie. O tym, jak zwyczajowo zabezpiecza się transportowany towar piszemy w tym artykule.

Czym jest ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenia to dziedzina szeroko regulowana przez prawo, więc określone nazwy często są jednocześnie definicjami ustawowymi i mają ścisłe znaczenia. Funkcjonujące jednak w branży określenie ubezpieczenie cargo nie jest jednolite; pełni raczej funkcję zbiorczej nazwy szeregu instytucji i dotyczy różnych przedmiotów, środków transportu i ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc ubezpieczenie cargo to ubezpieczenie ładunków transporcie. Jego istota sprowadza się do zapewnienia naprawienia poprzez świadczenie pieniężne szkody, która mogłaby ewentualnie nastąpić w trakcie transportu. Ubezpieczenie cargo dotyczy ubezpieczenia towaru – transportowanego mienia. Stosuje się je w transporcie krajowym i międzynarodowym. Może dotyczyć różnych etapów – nie tylko samego przewozu, ale również przeładunku czy składowania. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie mogą być konieczne przy składaniu deklaracji takich jak deklaracja AKC-U/S.

Co obejmuje ubezpieczenie cargo?

Do ubezpieczenia cargo zalicza się zdarzenia elementarne (np. wypadek drogowy, pożar) oraz ubezpieczenia dodatkowe (np. kradzież z włamaniem lub rabunek). Aby ubezpieczenie cargo spełniało swoje zadania, konieczne jest dokładne wskazanie momentu i miejsca, w których mienie zostanie przyjęte do ochrony. Moment przyjęcia to co do zasady moment zakończenia załadunku mienia do środka transportu, koniec ochrony zaś to moment rozpoczęcia rozładunku; względnie moment przyjęcia do przewozu i moment wydania odbiorcy. Zależy to od tego, czy mienie przewozi ubezpieczający, czy przewoźnik.