Czym jest deklaracja Intrastat?

Celnictwo to dziedzina, która wymaga kontaktu z wieloma danymi. Informacje w tej branży dotyczą między innymi specyfiki wywożonych i przywożonych towarów, a także osób przeprowadzających transport. Dlatego też w obszarze kontroli celnej wykorzystuje się różne systemy, które usprawniają pracę. Jednym z takich pomocnych systemów jest tak zwana deklaracja Intrastat.

Deklaracja Intrastat to system zbierania danych, który odgrywa w celnictwie istotną rolę. Wykorzystuje się go do takich czynności jak przesyłanie informacji, które dotyczą między innymi przywozów i wywozów określonych towarów. Jaki ładunki najczęściej wchodzą w zakres zainteresowania deklaracji Intrastat? Chodzi o ładunki złożone z towarów wspólnotowych, a jednocześnie takich, które nie stanowią przedmiotu zgłoszenia celnego.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej umówiły się na stosowanie deklaracji Intrastat, aby mieć większą kontrolę nad towarami wędrującymi z kraju do kraju. System ten został wprowadzony na początku lat dziewięćdziesiątych i obowiązuje na terenie objętym przez tak zwany Jednolity Rynek Europejski.

Odmiany deklaracji Intrastat

Istnieją dwie odmiany deklaracji Instrastat, a każda z nich dostosowana jest do określonych okoliczności. Chodzi tu mianowicie o:

  • deklarację Intrastat – przywóz
  • deklarację Intrastat – wywóz

Jak można się domyślić, każda z tych odmian deklaracji stosowana jest w innym kontekście. Pierwszą z nich wykorzystuje się wtedy, kiedy przewoźnik eksportuje dany towar do innego kraju. Drugiego rodzaju deklaracji używa się natomiast wówczas, gdy dokonuje się importu. Jak widać, opracowany przez europejskie państwa dokument przewiduje więc różne możliwości. Czyni to go elastycznym i przezornym.

Dzięki systemowi, jakim jest deklaracja Intrastat, możliwe staje się posiadanie kontroli nad towarami przewożonymi między granicami państw członkowskich Unii Europejskiej mimo braku ścisłej kontroli celnej. Ścisłej, czyli takiej, która występuje między krajami nietworzącymi wspólnoty polityczno-gospodarczej.